Elevmedvirkning

Elevene melder seg på i gruppe ut ifra egne interesser

Her kan den enkelte bidra overfor skolens fellesmiljø. Jobben i gruppene skjer etter behov og blir ledet av en voksen. Disse gruppene kommer i tillegg til det formelle Elevrådet.

Eksempler på elevmedvirkning og grupper:

  • Lyd-team
  • IT-assistenter
  • Kulturverter
  • Bibliotek-gruppe
  • Ball-komité
  • Sportsgruppe
  • Operasjon Dagsverk