Her er programmet for 8. mai utenfor rådhuset kl. 09.00;

  1. ordføreren sier noen ord og  legger ned krans
  2. Sidsel Birkeland sier noen ord på vegne av NVIO Follo og Indre Østfold
  3. Oddgeir Blokkum legger ned NVIO-kransen
  4. vi synger «Ja, vi elsker»

Litt om Sidsel Birkeland:
Sidsel Birkeland holdt etter sigende en gripende tale ved minneplata i Libanon tidligere i vår da den offisielle norske delegasjonen var der. Hun var med på utrykningen og deltok i forsøket på å redde livet til Gorm Bjørnar.

Litt om Oddgeir Blokkum:
Han har tjenestegjort i UNIFIL og er varamedlem i styret for NVIO Follo og Indre Østfold.

Alle er velkomne!

Ja, vi elsker ...

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor
Og den saganatt som senker drømmer på vår jord.

Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!  Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett, har den Herre stille lempet så vi vant vår rett.

Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,  furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.  Og som fedres kamp har hevet det av nød og seir, også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir.