Ubetalte skattekrav dekkes ved hjelp av flere innfordringstiltak

  • trekk i lønn besluttet av skatteoppkreveren – utleggstrekk
  • utleggspant i eiendom / løsøre
  • tvangssalg av eiendom / løsøre
  • konkursbegjæring
  • motregning
  • gebyr m.m.

Du må regne med gebyr og/eller betalingsanmerkning hvis tiltakene ovenfor settes i verk. Tiltakene kan settes i gang ett og ett, eller flere samtidig. Kemnerkontoret er pålagt å sikre alle krav ved å avholde utleggsforretning. Ved utleggsforretning får du et gebyr på 1 783 kroner. I tillegg påløper forsinkelsesrenter fra forfall og til du betaler, 8,50 prosent årlig. Rentesatsen justeres to ganger årlig, 1. januar og 1. juli. 

Du finner oversikt over livsoppholdssatser på nettsidene til Statens innkrevingssentral