Kveldens hovedtema var rekruttering av frivillige. Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge snakket om hvem den nye frivillige er og hva som motiverer for å være frivillig. Undersøkelser viser at selv om 61 prosent allerede bidrar i frivillig arbeid, er det fortsatt 20 prosent som ønsker å bidra i frivillig arbeid.

Hvorfor frivillig?

Siriann Bekeng fortalte at det er tre hovedgrunner til å bli frivillig. Det er: 

  • å bli kjent med nærmiljøet og være sosial
  • å bidra og være til nytte
  • et ønske om å lære noe nytt, spesielt de yngre

Bekeng fortalte videre at den frivillige gjerne vil ha kontroll på bruk av egen tid. Samtidig vil den frivillige ha klare og godt organiserte oppgaver, sier hun.

Frivillig.no

Denne nettsiden er en oppslagstavle for frivillige oppdrag for å gjøre det enklere å bli frivillig. Lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret, samt menigheter, frivilligsentraler og kulturfestivaler kan legge inn oppdrag her gratis.

- Det viser seg at dette er en effektiv måte å rekruttere frivillige, men det er viktig å være tydelige på hva oppdraget går ut på og hvor lang tid det tar, forteller Bekeng.  

Dialogkafe

Kommunens frivillighetskoordinator Heidi Berentsen ønsker dialog med frivilligheten og hadde noen konkrete spørsmål. Det kom mange innspill i dialogkafeen, men to innspill pekte seg ut.

  • Kommunen har en oversikt over lag og foreninger på kommunens nettside. Det er viktig både i forhold til rekruttering og samarbeid mellom foreninger.
  • Kommunen arrangerer en årlig møteplass for frivillige lag og foreninger. Det er viktig at lag og foreninger får vist seg frem, samtidig som det er viktig å bli kjent med hva andre lag og foreninger tilbyr med på tanke på muligheter for samarbeid. 

Tekst og foto: Jan Walbeck