Vi er opptatt av å servere god og næringsrik kost, i tråd med helsedirektoratets anbefalinger.

Vi serverer fire hovedmåltider i løpet av dagen:

  • Frokost kl. 08.30-10.30
  • Lunsj kl. 13.00
  • Middag og dessert med påfølgende kaffe, kl. 16.30
  • Kveldsmat kl. 19.00 

Utover dette serveres mat og drikke etter ønske og behov.

Informasjon om middagsmåltidet

Vår leverandør på varmmat ISS Matomsorg har tatt i bruk det digitale systemet AIVO som skal lette vår mulighet å endre på kostplanen.

I praksis betyr dette at vi bestiller mat for 14 dager av gangen. Det gir større fleksibilitet til endring av måltid. Om en beboer ikke er glad i for eksempel torsk, kan vi da erstatte dette med et kjøttmåltid.

En annen endring er at vi nå vil servere dessert til alle middagsmåltider.

Basert på denne endringen vil vi ikke være i stand til å legge ut middagsmenyer slik vi tidligere har gjort på våre hjemmesider. Tilgang til informasjon om middag og lunsj vil henge oppe på avdelingene.

Vi opplever at disse endringene gir større valgfrihet noe vi syntes er svært viktig for våre beboere.

Endringene trer i kraft fra 1. april 2019