Det vil bli servert varm mat 1-2 ganger pr. uke.

Merk tydelig på avtaleskjemaet til SFO hvis det er noe mat barnet ikke tåler!