Byggeprosjektet Kolbotn skole har utviklet seg over tid. For å dekke behovet for flere skoleplasser og hallkapasitet i kommunen, vedtok kommunestyret i høst at skolen skal bygges større og med flerbrukshall. Dette gjør at forutsetningene er endret. Tomten er områderegulert, men ikke detaljregulert.

- Vi må detaljregulere tomten før vi starter å bygge, først og fremst fordi områdereguleringen ikke setter krav til høyde. Det er da plan- og bygningsloven som gjelder og her er maks høyde 8 meter. Det høyeste bygget som er planlagt ved Kolbotn skole er 13,7 meter, sier kommunalsjef Ellen Wibe.

Elevene flytter til Solkollen etter påske

Endringen får ingen store konsekvenser for elever eller ansatte. Elevene flytter inn i midlertidig skole på Solkollen to måneder senere enn planlagt, etter påske 2019. Arbeid med grunnforhold på Solkollen har startet og arbeid med infrastruktur som uteområder, lys på gangvei, løsning for å levere og hente elever og parkering for ansatte fortsetter som planlagt.

Detaljreguleringen blir utlyst i uke 48 og skal behandles politisk.

- Videre framdrift avhenger av prosessen med detaljreguleringen, men målet er fortsatt at skolen og flerbrukshallen skal stå ferdig i 2021, sier Ellen Wibe.