Oppegård kommune vedtok å legge forslag til områderegulering for nye lysløyper i Oppegård nord ut til offentlig ettersyn 13. mars 2018, så alle interesserte kan uttale seg. Se planområdet på kartet.

Målet med reguleringen er å legge til rette for:

  • forlengelse av lysløypenettet nordover fra Fløysbonn, slik at bebyggelsen på Hellerasten og Tårnåsen knyttes til lysløypenettet i sør
  • legge grunnlag for å knytte sammen Oppegårds lysløypenett med lysløypa på Grønliåsen i Oslo kommune og lysløypenettet i Ski kommune
  • bygging av reservevannsledning mellom Oslo og Oppegård

Her finner du dokumentene

Planprogram  
Planbeskrivelse  
Plankart lysløyper Oppegård nord  
Plankart lysløyper i Ski 
Reguleringsbestemmelser  
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Innkomne merknader  

Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Kommunen inviterer til «åpent plankontor» 

Alle interesserte er velkommen til «åpent plankontor» på Oppegård rådhus i Kolbotnveien 30. Her kan du treffe saksbehandleren og stille spørsmål om planen. Plankontoret er åpent:

Torsdag 12. april kl. 16.00-18.00
Onsdag 18. april kl. 15.00-17.00

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling. Du kan også kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Anna Lina Toverud.   

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 15/6660.

Fristen for innspill er 18. mai 2018