Planen er at arbeidene skal være ferdige i løpet av denne uken (uke 35). Når ny asfalt kommer på plass vil det også bli merket opp fotgjengerfelt i innsnevringen.

Fartsmålinger fra 2017 viser at Valhallaveien er den veien i kommunen der det råkjøres mest. Målingene viser at bare 33 % av trafikantene overholder fartsgrensen, 54 % ligger mellom 1 og 10 km/t over fartsgrensen mens 11,3 % ligger 11-20 km/t over fartsgrensen.

Høyeste registrerte hastighet ligger på 88 km/t i denne 30-sonen. Spesielt bekymringsfullt er det at Valhallaveien er skolevei, og det er registrert høy hastighet samtidig som det ferdes barn langs veien.

Fartsmålingene ble oversendt til politiet til orientering, og vi gjør nå fartsdempende tiltak i form av innsnevring og fotgjengerfelt.