Arkivet kan gi hjelp til slektsgranskere, lærere, elever, forfattere og andre, som er interessert i Oppegårds historie. Du kan også benytte arkivet hvis du jobber med fremtidige bygdebøker og jubileumsskrift.

Lokalhistorisk billdesamling

På biblioteket finnes ca. 1.500 fotografier fra gamle Oppegård. Disse oppbevares i permer og er tilgjengelig for publikum. Kopier kan bestilles fra Akershus fylkesmuseum og brukes til å illustrere artikler, årbøker, historisk minnestoff ol.

Lokalhistoriske skrifter utgitt av Oppegård kommune

Kulturminner i Gjersjøelva av RAGNHILD G. KROGNESS (1)

Gjersjøelva er elva som renner ut fra nordenden av Gjersjøen og munner ut i Bunnefjorden ved Hvervenbukta. I ca. 450 år er det skipet ut trelast fra Gjersjøelvas munning. Nå ligger ruinene tilsynelatende hulter til bulter i og langs elva. Det er ruiner etter demninger og fundamenter av sager og møller. I tillegg kommer tømmerrenner og vannrør til kraftverk og deler av gamle brofundamenter.

Sjødal gårds- og slektshistorie av WILLY ØSTBERG (2)

I Sjødal gårds historie beskrives selve gården og gårdshistorien gjennom middelalderen og gårdens tilknytning til skole og kirke. Heftet forteller om eierforholdene til gården fra ca. 1650 og frem til i dag. Det prøver også å gi et inntrykk av hvordan folk har levd på Sjødal gjennom tidene.

Kullebund og Ormerud gård av WILLY ØSTBERG (3)

Heftet handler om gårdshistorien til Kullebund og Ormerud gårder og deres eiere. Det tar spesielt for seg disse to gårdenes betydning for utviklingen av Kolbotn som kommunesenter i Oppegård.

Gården Søndre Oppegård av WILLY ØSTBERG (4)

Her omtales den største gården i Oppegård, nemlig Søndre Oppegård. Temaer er bl.a. eierforhold, leilendinger og husmenn.

Greverud gårdenes historie av WILLY ØSTBERG (5)
 

Oppegård skolehistorie 1739 - 1925 av BJØRN K. BØDTKER (6)

Heftene er til salgs på biblioteket. Her selges det også andre lokalhistoriske publikasjoner.