Gebyrforskriften omfatter selvkostområdene innenfor vann og avløp.

Her ser du forslaget til forskrift og hvordan du kan sende inn høringsuttalelse:

Lokal gebyrforskrift vann og avløp