Målet med reguleringen er å utvikle planområdet til et næringsbygg med kontor, industri og lager, parkeringsplass og offentlig samferdselsinfrastruktur. I tillegg skal Mastemyrbekken åpnes, og flere kulturminner innenfor planområdet ivaretas.

Lienga 4 - kart.jpg

Her er dokumentene

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.
Du kan også kontakte saksbehandler Thale Hov på tlf. 66 81 89 19 eller e-post: Thale Hov.

Du har rett til å klage

Du kan klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning. Merk klagen med saksnummer 17/3386.

Send klagen til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til: Oppegård kommune.

Klagefrist 15. november 2019