Formål med leksehjelpen er å gi eleven

 • hjelp med skolearbeidet
 • mestringsfølelse
 • gode rammer for selvstendig arbeid

Tilbudet gis til alle elever på 3. - 7. trinn, men det er frivillig å delta.

Elevene på hvert trinn  får tilbud om  60 minutter leksehjelp per uke. Den enkelte skole  velger hvordan tiden organiseres.

Leksehjelpstilbudet er ikke en del av grunnskoleopplæringen, men det skal likevel være en nær tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen.

Bestemmelsene om spesialundervisning, fag- og timefordeling, individuell vurdering, rett til skyss og kompetansekrav for undervisningspersonalet gjelder ikke for leksehjelpen.

 MandagTirsdag 
3. trinn kl. 13.30 - 14.30 
4. trinn kl. 13.30-14.30 
5. trinnkl. 13.30-14.30  
6. trinn kl. 14.10-15.10 
7. trinn kl. 14.10-15.10 

 

Tilbudet starter opp mandag 26. august 2019 og tilbys frem til tirsdag 09. juni 2019.

Det er ikke leksehjelp siste uke før jul og første uke etter nyttår.

Send en e-post til: Greverud.skole@nordrefollo.kommune.no  med barnets navn og klasse for påmelding.

Elevens ansvar:

 • møte presis
 • ha med lekseplan, riktige bøker og skriveredskap
 • jobbe konsentrert med leksene og ikke forstyrre andre
 • vise melding til kontaktlærer i forbindelse med eventuelt fravær
 • levere leksene til kontaktlærer i tide
 • ta med bøkene hjem

Skolens ansvar:

 • leksene skal være kjent stoff
 • leksene skal være tilpasset den enkeltes nivå
 • eleven får med ukeplan i ranselpost
 • assistentene på leksehjelpen får veiledning og oppfølging av pedagoger
 • hjelpe til med at bøkene kommer hjem
 • gi elevene leksehjelp minimum 30 minutter. etter det kan elevene gå hvis de ikke har mer lekser de kan gjøre denne dagen

Foresattes ansvar:

 • minne barnet sitt på at det er leksehjelp
 • sjekke at alle leksene er gjort, eventuelt ferdigstille disse
 • melde fra til kontaktlærer dersom leksene oppleves for vanskelige eller for lette
 • melde fra til kontaktlærer hvis eleven ikke skal på leksehjelp en dag

Det presiseres at leseleksene må følges opp hjemme, fordi dette vil gi best resultat for den enkelt elev.