Leksehjelptilbudet er gratis og frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Påmelding er sendt som ranselpost med alle elevene

Oppstart onsdag 12. september.