Leksehjelptilbudet er gratis og frivillig og kommer i tillegg til ordinær undervisning.

Hver onsdag kl. 13.00-14.00

Påmelding skoleåret 19/20