Grunnleggende

• Elevene reiser på leirskole om våren på 6.trinn
• Kommunes forsikring dekker i forhold til eventuell skade i forbindelse med leirskoleoppholdet.
• Skolens trivsels- og ordensreglement gjelder under hele oppholdet.

Skolens oppgaver

 • Greverud skole har fast avtale med Kystleirskolen i Tvedestrand om 5-dagersopphold for tre klasser i april-juni hvert år. Det er skolen som har ansvar for å bestille/avbestille plass og det er også skolen som har informasjonsutveksling med leirskolen i forhold til praktiske detaljer.
 • Skolen dekker alle utgifter til medfølgende lærer. Hvis det er behov for å sende med en ekstra lærer dekkes utgiftene i sin helhet av skolen/kommunen.  Hvis oppholder har minimum tre overnattinger kan skolen søke om statstilskudd for å dekke lønn til læreren som er ansatt på leirskolen.
 • Skolen bestiller buss og samordner eventuelt med klasser fra egen eller andre skoler om å spleise på buss. 
 • Skolen innkaller foreldrekontaktene på 5.trinn til møte før jul halvannet år før leirskoleoppholdet. 

Foresattes oppgaver

 • Foreldrekontaktene må før møtet med skolen sjekke ut med foresatte i sin klasse om det er ønskelig at klassen skal dra på leirskole. Dette må gjøres senest på høstens foreldremøte på 5.trinn.
 • Det må være enighet på trinnet om å dra på leirskole.  Enten drar alle klassene eller ingen. På møtet mellom skolen og foreldrekontaktene må det tas en avgjørelse om det blir leirskole for trinnet.
 • Foreldrekontaktene avgjør i samarbeid med foresatte i sin klasse hvordan innsamlingen av pengene skal foregå. Oppegård kommunes retningslinjer  for innsamling av penger må følges. 
 • Kostnaden på oppholdet er kr 2 240 per elev pluss busstransport til og fra leirskolen. Totalt kr 2 650 per elev. (priser 2017)
 • FAU pleier å bidra med et beløp per elev. (kr 600 i 2016). Det må avklares med FAU hvert år om det er satt av penger til formålet.
 • Klassene setter inn et avtalt beløp på FAU’s leirskolekonto, 1100.44.68807, senest 15.januar det året elevene skal på leirskole.  Skolen vil innen denne dato sende en endelig kostnadsspesifisering til foreldrekontaktene og FAU.  Samlet beløp for hele trinnet overføres til skolen senest 1. februar. Hvis det ikke er nok penger til å dekke hele oppholdet, avbestiller skolen oppholdet for hele trinnet.  (Ref. kommunens retningslinjer punkt 2.4)
 • FAU overfører avtalt beløp til Oppegård kommunes konto 1614.48.20170, med ref. ”1892-3011-2025-FAUmidler leirskole”.