• Leie av uteanlegg gjelder for årets sommersesong, Søknadsfristen er 15. februar.
  • Leie av inneanlegg følger skoleåret. Søknadsfristen er 15. mars.

Du må søke spesielt hvis du vil leie anlegg til større arrangementer. Du trenger ikke søke for mindre arrangementer, som skjer innenfor egen treningstid.

Når du søker om å leie anlegg til arrangementer, må du oppgi total leietid. Det vil si fra tidspunktet du ønsker tilgang til anlegget og til det er ferdig ryddet etter bruk.

Her kan du se utleiereglementet

Søke

Store idrettslag søker ofte flere steder og på mange ukedager. For å gjøre prosessen enklere, kan dere kan fylle ut et tilleggsskjema. Fyll ut skjema(ene) nedenfor, lagre dem lokalt og last skjemaene opp som veldegg til det elektroniske skjemaet.

Utleietider

Leietiden er fra det tidspunkt leietaker får tilgang til anlegget/garderoben og til leietaker forlater anlegget/garderoben. Dette betyr at evt. rigging og rydding inngår i leietiden, og det skal tas høyde for dette ved søknad/bestilling av tid.

Det kan søkes om leie av følgende utleietider:

Sofiemyrhallen

Mandag - fredag kl. 16.00 - 23.00
Lørdag kl. 08.00 - 19.00
Søndag kl. 08.00 - 20.00

Greverudhallen og Østre Greverud Idrettshall

Mandag - fredag kl. 16.00 - 23.00
Lørdag - søndag kl. 08.00 – 23.00

Svømmehallen

Mandag - fredag kl. 16.00 - 22.00
Mandag, onsdag og fredag kl. 06.00 – 08.00
Lørdag kl. 07.00 - 10.30 og 15.00 - 19.00
Søndag kl. 08.00 - 12.00 og 16.00 - 20.00

Uteanlegg

Mandag - fredag kl. 16.00 - 22.00
Lørdag - søndag kl. 08.00 - 22.00

Skolenes gymsaler

Mandag - fredag kl. 17.00 - 22.00

Gymsalene på Tårnåsen skole og Ingieråsen skole er åpne for trening lørdager kl. 08.00 – 16.00. For alle anlegg gjelder åpningstidene utenom skolenes ferier. Du må sende separat søknad hvis du ønsker å leie anlegg i skolenes ferier.

Kontakt oss

Søknad utenom hovedopptak

Send e-post til UTE

Andre henvendelser

Tlf. 66 81 90 90, eller e-post til UTE