Dagtid

Daglegevakt, hverdager kl. 07.00–18.00: Tlf. 66 80 70 00
Daglegevakten går på rundgang mellom legesentrene (oversikt over legesentrene ser du under > Fastleger i Oppegård). Merk: Du må ringe legevakten for å få oppgitt hviket legesenter som har legevakt (oppgis ikke her på nettsiden).

Kveld og helg

Interkommunal legevakt v. Ski sykehus, hverdager, kl. 18.00–07.00 og i helger/høytider.
Tlf. 116 117

Se nettsiden til Follo lokalmedisinsk senter

Du kan også ringe nummeret til daglegevakten i Oppegård (telefon: 66 80 70 00). Telefonen blir automatisk koblet over til den interkommunale legevakten når daglegevakten avsluttes.

Medisinsk nødmeldertjeneste: 113