Dagtid

Åpningstiden for daglegevakten i Oppegård kommune ble endret fra 20. mai 2019 ved at kommunen har inngått avtale med Ski kommunale fastlegekontor mellom 
kl. 07.00–08.00 og kl. 16.00–19.00.

Ski kommunale fastlegekontor holder til ved Ski sykehus (inngang, se illustrasjon).

Det betyr at fastlegene i Oppegård har daglegevakt, som de alltid har hatt, men nå fra kl. 08.00–16.00 alle hverdager.

Tlf. 116 117/ 66 80 70 00

Daglegevakten går på rundgang mellom legesentrene (oversikt over legesentrene ser du under > Fastleger i Oppegård). Merk: Du må ringe legevakten for å få oppgitt hviket legesenter som har legevakt (oppgis ikke her på nettsiden).

Kveld og helg

Interkommunal legevakt v. Ski sykehus, hverdager, kl. 18.00–07.00 og i helger/høytider.
Tlf. 116 117

Se nettsiden til Follo lokalmedisinsk senter

Du kan også ringe nummeret til daglegevakten i Oppegård (telefon: 66 80 70 00). Telefonen blir automatisk koblet over til den interkommunale legevakten når daglegevakten avsluttes.

Medisinsk nødmeldertjeneste: 113