Du må søke om ledsagerbevis i kommunen du bor i. Nedre grense for å søke er normalt åtte år.

Hvor gjelder kortet?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet, der arrangører, transportselskap eller institusjoner har akseptert ordningen. 

Hovedregelen

Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til steder og arrangementer, som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede, som eier beviset/kortet, betaler normalt vanlig pris. 

Varierende rabatter

Arrangøren eller transportselskapet bestemmer pris på billetten. Noen vil kreve full pris av den som eier beviset hvis ledsager går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt til eier av beviset, hvis vedkommende er trygdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet. De gir 50 prosent rabatt på full pris til både kortholder og ledsager. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

Søknad

Har du spørsmål om ledsagerbevis, kontakt Hege Berge eller Christine Sæther Oord i Tiltak og tjenester for funksjonshemmede, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Hege Berge.

Her finner du Søknadsskjema for ledsagerbevis. Se også papirversjon. Passfoto og uttalelse fra lege eller annet helsepersonell må sendes per post til kommunen eller leveres direkte på rådhuset.

Oppegård kommune, Tiltak og tjenester for funksjonshemmede, Postboks 510, 1411 Kolbotn.

Aktuell informasjon

Om ledsagerbevis på helsenorge.no