Sykepleier/ vernepleier til psykisk helsetjeneste

PSYKISK HELSETJENESTE

(2. gangs utlysning)

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har ca. 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Psykisk helsetjeneste har ledig en 100 % fast stilling som sykepleier / vernepleier for målgruppen voksne over 18 år. Vi ønsker at du kan begynne snarest mulig.

Virksomheten psykisk helsetjeneste består av tre avdelinger. Den ledige stillingen er i Valhallaveien omsorgsboliger på Tårnåsen. Stillingen har todelt turnus med arbeid hver fjerde helg.

Våre verdier

Vi er opptatt av brukermedvirkning og recovery-tanken. Vi ønsker å fokusere på brukernes egne resurser og at de skal mestre sin hverdag i størst mulig grad.  Arbeidsoppgaver er praktiske pasientrettede oppgaver, oppfølging av individuelle planer og primærkontaktansvar.

Du vil ofte ha en koordinerende funksjon ved oppfølging av brukere i ansvarsgruppe og samarbeide med eksempelvis lege, pårørende, NAV/rus og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • yte tjenester i henhold til enkeltvedtaket
 • utarbeide og følge opp individuelle planer
 • utarbeide, følge opp og evaluere mål og tiltak for brukere
 • delta i eller koordinere ansvarsgruppe
 • samarbeide med andre faginstanser, verge og pårørende
 • medikamentansvar
 • ansvar for å veilede andre ansatte
 • delta i internkontrollarbeidet, med vurderinger av rutiner og arbeidsmåter
 • oppgaver delegert fra tjenestekoordinator ved fravær

Krav til kompetanse:

 • treårig helse- og sosialfaglig kompetanse
 • autoriserte sykepleiere eller vernepleiere vil bli prioritert

Ønskelig:

 • erfaring med brukergruppen og recovery-orienterte prosesser
 • videreutdanning i psykisk helsearbeid, eller tilsvarende
 • kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica
 • erfaring med enkel kommunal saksbehandling
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • faglig dyktighet, løsningsfokus og fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger
 • evne til tverrfaglig samarbeid
 • evne til å arbeide målrettet og resultatorientert
 • personlig egnethet
 • krav om gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • lønn etter tariff og lokale særavtaler
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • faglig dyktige kolleger i et tverrfaglig team som samarbeider godt
 • høy grad av medvirkning
 • bedriftshytte og et aktivt bedriftsidrettslag

Les mer om psykisk helsetjeneste på våre nettsider.

Mer informasjon

Har du spørsmål om stillingen, kontakt koordinator Tilla Myrvold, tlf. 66 89 11 84/924 72 740 eller virksomhetsleder René Gjøg tlf. 66 81 50 71 / 990 91 585.

Søknad

Send søknad via vår søkeportal. Har du spørsmål om søkeportalen kontakt oss på tlf. 66 81 90 90. Saksnummer 17/1271.

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste

Søknadsfrist: 31. mars 2017