Palliativ sykepleier til korttidsavdelingen

GREVERUD SYKEHJEM

Oppegård kommune er nabokommune til Oslo og ligger på østsiden av Oslofjorden. Kommunen har ca. 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Greverud sykehjem er et av kommunens tre sykehjem. Greverud har tre langtidsavdelinger, en skjermet enhet, kortidsavdeling og dagsenter. Sykehjemmet ligger ved Greverud togstasjon, ca. 15 min. fra Oslo.

Nye typer plasser

Sykehjemmene i Oppegård kommune er i gang med et differensieringsprosjekt der vi blant annet ser på behov for å opprette nye typer plasser. Som et resultat av dette skal Greverud sykehjem etablere tre palliative plasser ved korttidsavdelingen.

Du vil jobbe ved hele avdelingen, men vil være primært rettet mot de palliative pasientene. Oppstart for de palliative plassene er satt til 1. oktober 2017. Vi ønsker å være i forkant og søker nå etter palliativ sykepleier.

Stillingen er 100 % og ledig fra 1. juni 2017.

Vi ønsker å ha med deg på laget som er engasjert, menneskelig nær og faglig dyktig. Sammen kan vi bidra til trygghet og best mulige dager for den enkelte pasient og familien rundt.

Utdanning

 • høyskole- eller universitetsutdanning med hovedfag eller mastergrad
 • sykepleier

Vi søker deg som

 • har erfaring fra sykepleie til palliative pasienter innen spesialisthelsetjenesten eller i kommunal omsorg
 • er faglig engasjert
 • har evne til å arbeide kunnskapsbasert
 • har gode datakunnskaper
 • er glad i å undervise, presentere og veilede
 • behersker norsk skriftlig og muntlig på høyere nivå tilsvarende C1 og C2

Arbeidsoppgaver

 • jobbe pasientnært i avdelingen og være en god rollemodell
 • veiledning
 • undervisning, internt og eksternt
 • bidra til å utvikle kunnskapsbaserte retningslinjer og prosedyrer
 • motivere til å utvikle kompetanse, ferdigheter, evner, kunnskap og holdninger
 • være en pådriver for faglig kvalitet og innsats
 • pårørendearbeid

Du vil samarbeide tett med kreftsykepleier og fagsykepleier.

Egenskaper

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og vi ser særlig etter egenskaper som:

 • gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • evne og vilje til å holde seg faglig oppdatert
 • selvstendig, initiativrik, pådriver
 • god evne til samarbeid
 • løsningsorientert
 • strukturert
 • evne til å lede seg selv
 • gode evner til refleksjon

Vi tilbyr blant annet

 • et godt arbeidsmiljø basert på verdiene åpenhet, samspill, nytenking og ansvarlighet
 • mulighet for kompetanseheving
 • lønn etter gjeldende tariff og lokale avtaler
 • arbeid langvakt hver 4. helg, med primært dagvakter i turnus
 • et aktivt bedriftsidrettslag og bedriftshytte
 • røykfritt arbeidsmiljø

Kontaktperson er:

Virksomhetsleder Vibeke Harr, tlf. 66 89 25 60, mobil 464 33 120 eller avdelingssykepleier ved korttidsavdelingen, Gerd H. Johnsen, tlf. 66 89 25 83.

Slik søker du

Send søknad via vår søkeportal. Saksnummer 17/1310. Hvis du har spørsmål om søkeportalen, ta kontakt på telefon 66 81 90 90.

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Vi praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Det betyr at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Søknadsfrist: 18. april 2017