Barnevernskonsulent

Barnevernstjenesten har to ledige fulltidsstillinger fra 1. mai og 1. juni 2017.

Virksomheten jobber i dag etter generalistmodell med omsorgsteam som spesialist. I tillegg består virksomheten av en merkantilgruppe, kompetanseteam, Utekontakt, SLT-koordinator og tre boliger for enslige mindreårige flyktninger.

Stillingene er knyttet til generalistteam med undersøkelse og tiltaksarbeid.

Kvalifikasjonskrav

  • utdannelse som barnevernspedagog eller sosionom
  • utpreget evne til å jobbe systematisk og strukturert
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er en fordel hvis du har erfaring fra barnevernstjenesten og at du har kjennskap til saksbehandlingssystemet Familia og Kvello-metoden.

Du må ha et stort engasjement for brukergruppen, være fleksibel og takle en til tider krevende og hektisk jobb. I tillegg må du kunne håndtere flere ting samtidig og være serviceinnstilt og positiv.

Målet vårt er å ha en tjeneste som utvikler seg, og vi vil at du skal bidra til dette. Vi er opptatt av å yte god service til brukerne våre og samarbeidspartnere, og dette ønsker vi at er synlig når de ansatte presenterer virksomheten utad.

Den som blir ansatt, må levere politiattest.

Har du spørsmål?

Hvis du vil vite mer om stillingen, ta kontakt med teamleder Evelyn Gubbins på telefon: 454 87 829 eller teamleder Mariann Langleite på telefon: 458 42 540.

Slik søker du

Send søknad via vår søkeportal. Merk søknaden med saksnummer 17/1281. Hvis du har spørsmål om søkeportalen, ta kontakt på telefon 66 81 90 90.

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Vi praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Det betyr at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Søknadsfrist: 31. mars 2017