Ledige lærerstillinger skoleåret 19/20:

Vi har fra høsten 2019 ledig vikariat i musikk. Det er snakk om en 30% stilling.

Tilkallingsvikarer:

Skolen har også til enhver tid behov for tilkallingsvikarer. Vi ber deg sende søknad og CV på mail til undervisningsinspektør Trond Ketil Geving.