Ledige stillinger

Du må logge deg inn i søkeportalen med ID-nummer. Har du ikke det, send søknaden på e-post.

Oversikt over Ledige stillinger
Dato Tittel
28.03.2017 02:40 Hjelpepleier 57 % til Greverud sykehjem
28.03.2017 02:40 Hjelpepleier 95 % til Greverud sykehjem
28.03.2017 02:41 Hjelpepleier helg til Greverud sykehjem
28.03.2017 02:39 Hjelpepleier 54,8 % til Greverud sykehjem
28.03.2017 10:00 Sjåfør, vikar
27.03.2017 04:48 Helgejobb/sommerjobb for ungdomsskoleelever
28.03.2017 02:42 Sykepleier 100 % til Greverud omsorgsboliger
27.03.2017 10:24 Sjåfør 68 %
23.03.2017 11:29 Sykepleier/ vernepleier til nyopprettet barnebolig
23.03.2017 10:12 Helsesøster til helsestasjon og skolehelsetjeneste
23.03.2017 09:24 Sykepleiere til Høyås bo- og rehabiliteringssenter
22.03.2017 11:49 Saksbehandler bygg og kart
22.03.2017 11:43 Fagleder byggesak
21.03.2017 02:29 Sykepleier/ vernepleier og ergoterapeut til Greverudåsen boliger
16.03.2017 11:52 Barnevernskonsulent
15.03.2017 08:47 Sommervikarer til Bjørkås sykehjem
15.03.2017 08:36 Hjemmehjelp
15.03.2017 09:02 Erfaren nattsykepleier
14.03.2017 02:11 Palliativ sykepleier til korttidsavdelingen
13.03.2017 09:59 Sykepleier/ vernepleier til psykisk helsetjeneste
24.03.2017 10:12 Sykepleier på Bjørkås sykehjem
02.03.2017 09:50 Ferievikarer psykisk helsetjeneste sommeren 2017
28.02.2017 01:47 Sommervikarer til Blåbærstien bofellesskap
23.02.2017 02:17 Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse
20.02.2017 09:20 Bli med i Ressursbanken!
30.01.2017 08:29 Ferievikarer til hjemmetjenesten
28.03.2017 03:51 Fagarbeider og assistent i barnehage – åpen søknad