Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Da kan forebyggende psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Dette er et lavterskeltilbud som tilbyr ulike former for kognitiv terapi til personer med angst eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni).

Er du eller andre litt bekymret for rusbruken din, kan dette også være et tilbud for deg. Tilbudet omfatter innbyggere over 16 år, som er bosatt i Oppegård kommune.

Hva slags behandling gir vi?

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Kjernen i kognitiv terapi handler om å endre forholdet mellom tanker, følelser og det du gjør, for å få det bedre. Behandlingen kan foregå på nett, via telefon eller ansikt til ansikt.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Hvordan ta kontakt?

Du kan ta kontakt med Hjelpetelefonen i mental helse på tlf. 116 123 (døgnåpen telefon og alle kan ta kontakt). Opplever du akutt psykisk krise, anbefaler vi å ta kontakt med Follo Akutteam på tlf. 67 96 50 00 eller legevakt på tlf. 66 80 70 00.  

Åpningstider og kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss mandag til fredag mellom kl. 13.00–14.00 på tlf. 922 27 595. Du kan gjerne sende sms eller legge igjen beskjed, så tar vi kontakt med deg så fort som mulig. Vi ber om at du ikke sender sensitiv informasjon på sms. Du trenger ingen henvisning, og tilbudet er gratis. Teamet for Forebyggende psykisk helsehjelp holder til i Kolben.

Følg oss på Facebook

Du finner aktuell informasjon på våre Facebooksider