Den tyske kunstneren Gunter Demnig startet prosjektet «Stolpersteine» (snublesteiner) i Tyskland i 1993. Steinene er ment som minnesmerker for jødiske ofre for nazismen. Det er lagt ned nærmere 70 000 steiner i over 20 land i Europa. Jødisk Museum i Oslo brakte prosjektet til Norge. Siden 2010 er det blitt lagt ned rundt 600 snublesteiner fra Tromsø i nord, til Larvik og Halden i sør. 

Onsdag 12. juni la Demnig ned åtte steiner på Jan Baalsruds plass til minne om Walter Einziger, Emil og Lilly Gunst med datteren Gjertrud, og Ernst og Helene Knöpfler med barna Leopold og Odd. De var alle jødiske flyktninger i Oppegård, som ble deportert i 1942 – 43 og drept i nazistenes konsentrasjonsleirer.

- I dag minnes vi åtte mennesker som flyktet til Oppegård under andre verdenskrig i håp om at de var trygge her. Vi kan ikke forestille oss den utrygghet og frykt som de levde med, kun fordi de var jødiske, sa ordfører Thomas Sjøvold på markeringen. 

Snublesteinene er ment som en påminnelse om ofrene under andre verdenskrig og plasseres på steder der folk passerer i det daglige, for å synes og bli lagt merke til. 

Les mer om snublesteiner på Jødisk museums nettside

Gikk på Greverud skole

Dag Kopperud fra jødisk museum i Oslo var tilstede og fortalte litt av historiene bak navnene på steinene: 

Walter Einziger, Emil, Lilly og Gertud Gunst og Ernst, Helene og Leopold Knöpfler kom alle som jødiske flyktninger fra daværende Tsjekkoslovakia med Nansen-hjelpen til Norge våren 1939. Høsten 1940 flyttet Einziger og Gunst til Oppegård, hvor datteren Gertrud begynte i 4. klasse på Greverud skole.
Familien Knöpfler bosatte seg i Skogveien på Kolbotn. I mai 1940 fikk Ernst og Helene Knöpfler en sønn til, som de kalte Odd etter Nansen-hjelpens leder, Odd Nansen.  

Den 26. oktober 1942 ble Walter Einziger, Emil Gunst og Ernst Knöpfler arrestert av representanter for norsk statspoliti og etter hvert overført til Berg fangeleir utenfor Tønsberg.

En måned senere, 26. november, gjennomførte lensmannen i Oppegård arrestasjoner i sitt område. Det var to kvinner med barn der, Lilly Gunst med datteren Gertrud på 12 år og Helene Knöpfler med barna Leopold på 9 og Odd på vel 2 år. Med unntak av Emil Gunst, som ble deportert 3 måneder senere, ble samtlige deportert samme dag, 26. november 1942, med transportskipet Donau til Stettin, og derfra til utryddelsesleiren Auschwitz.

Ved ankomst i leiren 1. desember 1942 ble Walter Einziger, Lilly og Gertrud Gunst og Helene, Leopold og Odd Knöpfler sendt rett i gasskammer og drept. Ernst Knöpfler ble uttatt til slavearbeid. Hans dødsdato er ukjent. Emil Gunst ble drept i mars 1943.

Snublesteinene ble lagt ned 12. juni 2019 av kunstneren Gunter Demnig. Ordfører Thomas Sjøvold og kommunestyrerepresentantene Synnøve Snyen (SV) og Bjørn Ganger (Ap) la ned roser ved steinene. 

legger ned roser