Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for å flytte pistolskytebanen nærmere lerduebanen for å samle skyteaktivitetene. Det vil også tilrettelegges for innbygging av pistolbanen og støyreduserende tiltak for lerduebanen slik at støygrenser i kommuneplanen 2011-2022 tilfredsstilles. Området for den nedlagte pistolbanen vil tilbakeføres til formål LNF3. Reguleringen skal også avklare nødvendige tiltak for å forhindre avrenning fra skytebanene til Gjersjøen og hvordan anleggsarbeidet skal utføres slik at det ikke skader kulturminner i området.

Planarbeidet utføres av Kvernaas Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Gjersjøen Golfbane v/ Kjell Arne Bratli. Eiendommene eies av Oppegård kommune. Merknader som kan ha virkning for planarbeidet endes skriftlig til Kvernaas Arkitekter AS, Postboks 258, 1441 Kolbotn.  

Ønsker du mer informasjon om planarbeidet, kontakt :

Marit Lundanes, Kvernaas Arkitekter AS
E-post: Marit Lundanes   

Merknader sendes innen 14. september 2018.