Kurs 2019:

Kurs i mestring av belastning Start 26. februar Friskliv Oppegård
Mestring av depresjon for de over 60 år Frist 5. mars Psykisk helsetjeneste
Kostholdskurs - Bra mat  Start 6. mars Frisklivssentralen
Grunnkurs i etablering 6. mars Etablerertjenesten
Grunnkurs i etablering 10. april Etablerertjenesten
Mestring av depresjon  Oppstart 29. august Psykisk helsetjeneste

Oppegård kommune
Telefon: 66 81 90 90
E-post: informasjon@oppegard.kommune.no