Kurs 2019:

Grunnkurs i etablering 4. september Etablerertjenesten
Mestring av depresjon  Oppstart 29. august Psykisk helsetjeneste
Grunnkurs i etablering 9. oktober Etablerertjenesten
Grunnkurs i etablering 6. november Etablerertjenesten

Oppegård kommune
Telefon: 66 81 90 90
E-post: informasjon@oppegard.kommune.no