Mange opplever ulike former for tap som for eksempel dårligere helse, miste venner og familie, tap av arbeid etc. Dette kan medvirke til tristhet, smerter, indre uro, engstelse eller depresjon. Kurset er både for deg som ønsker å forebygge depresjon og for deg som føler deg nedfor og deprimert.

Praktisk informasjon

Oppstart: tirsdag 5. mars 2019 kl. 12.30 - 14.30.
Kurset går over ti ganger og holdes i seniorsenteret i 3 etg. I Kolben.
Pris: kr 500

Påmelding til

Heidi Sandåker, tlf. 951 89 758 eller
E-post: heidi.sandaker@oppegard.kommune.no

Torgunn Lippestad Dahl, tlf. 957 36 437 eller
E-post: torgunnlippestad.dahl@ski.kommune.no  

Vi gjennomfører en forsamtale med alle deltakere før oppstart.