Dette gjelder tilpasningsarbeider/montering av støydemping i utløpene. Mens arbeidet pågår åpnes bommen og trafikken ledes på gamleveien rundt kvartalet.
 
Har du spørsmål, kontakt Vei og park på tlf. 66 81 90 90 eller e-post: Vei og park