Musikkgruppen 

Her synges og spilles det på rytmeinstrumenter, el-piano, trommer og stavspill. Repertoaret består av sanger som gruppen liker og kjenner fra før, i tillegg til at det stadig er innlæring av nye låter i løpet av semesteret. Glede og mestring står i fokus. Elevene er selv med på å bestemme hva gruppen skal spille og synge, så det spilles mye forskjellig i timene – alt fra folkemusikk til poplåter, klassisk musikk og tradisjonelle sanger.

Molvær forteller at er du fra 12 år og oppover og glad i musikk, kan du være med i musikkgruppen. Elevene som deltar må like å være i en gruppe, og kan vente på tur. 

Når og hvor?

Tirsdager kl. 17.30–18.15 i Oppegård kulturskoles lokaler i 3.etasje i Kolben.

Dramagruppen

Vil du heller være med i dramagruppen, er dette et tilbud til deg over 12 år som har lyst til å begynne med drama. Her vil du få muligheten til å uttrykke deg gjennom bevegelse, musikk og dans, og å stå på scenen. I dramatimene legger vi vekt på bevegelse, rytme og dans. Timene vil bestå av dramaleker som gir mulighet for kreativ utfoldelse. Å utvikle et personlig bevegelsesuttrykk står sentralt. 

Når og hvor?

Tirsdager kl. 18.30-20.30 i Oppegård kulturskoles lokaler i 3.etasje i Kolben.

Hvordan bli med i musikkgruppen eller dramagruppen?

De har plass til flere i musikkgruppen og dramagruppen, så ta kontakt med Oppegård kulturskole hvis du er interessert i å bli med! 
Telefon: 66 81 50 30 eller e-post: kulturskolen@oppegard.kommune.no 

Elever som ønsker plass må gjerne komme innom og besøke gruppene på en øvelse, og bli med på en prøvetime. De elevene som har behov for hjelp underveis i timen, tar med følge.

Påmeldingsfrist

Påmelding skjer snarest til Oppegård kulturskole.

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon på vår nettside om Tilrettelagte aktiviteter, eller ved å ta kontakt med Oppegård kulturskole.