Fristen for å komme med innspill for dere som er eiere av eiendommer berørt av forslag til nye hensynsoner for kulturminnevern i kommuneplanen, forlenges nå til 22. februar 2019.

På denne siden finner du bakgrunnsdokumentasjon for de foreslåtte nye bestemmelser for hensynsoner H570-1 og H570-2.   

Eiendommer som allerede har hensynsone i dagens kommuneplan har ikke blitt registrert på nytt. Det er bare gjort nye registreringer og verdivurderinger for eiendommer som ikke tidligere har ligget innenfor en hensynsone.

For å finne registreringer og verdivurderinger for din eiendom gå først til dokumentet med oversikt over gårds- og bruktsnummer og finn din adresse eller gård og bruksnummer. Noter «Objekt-ID» for din eiendom. Åpne dokumentet "Registrering- og verdivurderingssjemaene - samlet", her er skjemaene organisert etter «Objekt-ID».

Dokumenter

Rapport fra WSP Engineering AS om arbeidet med kultuminner i kommuneplanen
   Vedlegg 1: Kvalitetssikring av registrering  
   Vedlegg 2: Liste over objekter som anbefales vern  
Oversikt over gårds- og bruksnummer for alle nyregistrerte kulturminner  
Registrering- og verdivurderingsskjemaene - samlet  

Kulturminneplan 1998 Del 1  
Kulturminneplan 1998 Del 2  

Formannskapets vedtak om å styrke kulturminnevern i kommuneplan  

Har du spørsmål?

Kontakt Jon Fjellstad, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til Jon Fjellstad