Barnekor fra seks år

Er du glad i å synge sammen med andre er barnekor midt i blinken for deg!. Vi har kor på alle kommunens barneskoler i sfo-tiden.

Sangglede

Alle elever fra 1. til og med 4. trinn er velkomne.

På kortimen har vi det gøy sammen.

Vi lærer morsomme sanger, sangleker og spennende rytmer.

Vi synger både gamle og nye barnesanger.

Målet vårt er å utvikle musikalitet, gehør, rytmesans, hukommelse og kroppsbeherskelse.

Arrangementer

Mai-og julekonsert er to store arrangementer som skjer i Kolben sal  1. Da lager vi felleskonsert med opp til 100 barnekorister. Vi har også skolekonserter i mai for alle elevene i 1. til 4. trinn.

Vi deltar på øvrige sfo- og skolearrangementer.

Lærere

  • Jelena Erenbourg Røe
  • Maria Haug

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen