Animasjon og film

Kulturskolen tilbyr Animasjon og film med lærer Christine Krohg Plur. Det å fortelle med animasjon og film utvikles over lang tid, og kulturskolens tilbud går over flere år.

Aldersdelt tilbud:

  • Yngste gruppe: ca. 8 -11 år
  • Eldste gruppe: ca. 12 - 15 år

Elevene i animasjon vil arbeide med stop-motion teknikker (ett og ett bilde) 2- og 3-dimensjonale teknikker som Cut-out, tegnet animasjon, pixelasjon og objektanimasjon. Det er også mulighet for å lære noe Flash-animasjon (digital animasjon). Vi går gjennom hele prosessen fra idé til visning, med synopsis og manusutvikling, historiefortelling med bilde, storyboard, filming, lydsetting og redigering. Vi vil tegne, male, bygge, forme, lage figurer og finne ting som vi trenger som rekvisitter i filmene.

Skaperglede

I animasjon møter elevene forskjellige utfordringer og muligheter i møte med ulike materialer, redskaper, teknikker og programvare. Skaperglede er utgangspunktet, og de får anledning til å utvikle sin egen uttrykksevne og øke sin fagkunnskap om visuell kommunikasjon og idéutvikling. Dette skjer gjennom individuelt arbeid, i samspill med egen gruppe, i møte med profesjonell animasjon og i et tverrfaglig arbeid med kulturskolens andre tilbud. Gruppene vil arbeide med ulike teknikker i prosjektperioder, der det gis gode utfordringer for elevene.

Utstillinger og kunstprosjekter

Elevenes arbeider vises med minst en utstilling i hvert semester. Arbeidene deres vil være et bidrag ved kulturskolens ulike årlige arrangementer og forestillinger. Tverrfaglige prosjektperioder avsluttes med visning eller utstilling.

Kunsten å fortelle historier med bilder utvikles over lang tid. Kulturskolens tilbud går over flere år.                                            

Lærer

Christine Krohg Plur. Hun har kunstfaglig bakgrunn og lang erfaring med arbeid med barn, ungdom og voksne i både 2- og 3-dimensjonale uttrykk, og arbeider selv med maleri, grafikk, animasjon, film og multimedia.

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen