Våre tilbud

Oppegård kulturskole gir individuell - og gruppeundervisning i vokal, piano, blåse-, stryke- og slagverks-instrumenter. I tillegg kommer piano- og strykeorkester, drama/teaterlek, animasjon og film, visuelle kunstfag, skapende skriving, kor og tilrettelagt undervisning.

Barn 0–8 år

Barn og ungdom (voksne) 9–18 år

Instrumentalundervisning

Kreative kurs/fag