Søknadsskjema

Søknaden sender du til Oppegård kulturskole innen 1. juni. Svaret får du fra oss i slutten av juni, eventuelt fortløpende etter hovedopptak.

Hovedregelen er at elever vi tar opp på Oppegård kulturskole er bundet for et skoleår. Eleven har fast plass helt til vi mottar skriftlig utmelding. Unntak fra dette er årskurs og kortere kurs. Frist for utmelding er 1. juni, unntaksvis 1. desember. Hvis vi ikke har fått skriftlig utmelding innen fristen, må du betale full pris for neste semester. 

Utleie av instrumenter

Kulturskolen har noen bærbare instrumenter, som du kan leie inntil et år.

Undervisningssted - administrasjon

Det meste av undervisningen foregår på Oppegård kulturskole, Kolben, 3. etg. Administrasjonen holder også til her. 

Søknadsskjema