Priser

Undervisning

 

Gjeldende pris

Elevavgift            (Sang/ Instrumentalundervisning og Musikkstart)

 

kr 2 380

Storgrupper        (Rytmehuset, Musikklek og Drama)

 

kr 1 750

Kor/ orkester      (Barnekor i SFO-tiden)

 

kr 1 130

Undervisning for voksne (fra 20 år)

 

kr 4 100

Instrumentleie

 

kr    570

Søskenmoderasjon  per semester

 

kr    200

Kortere kurs prises ulikt:

Hiphop-kurs

Musikklek-kurs formiddag

 

 

Kr 1 750

Kr 1 130

 

Prisene gjelder for ett semester på kulturskolen. Samme priser gjelder fra og med 1. august 2017. Prisene er ikke endret fra 2016.

Foresatte med årsinntekt lavere enn kr 300 000 gis etter søknad 30 prosent reduksjon i betalingssatsene. Med foresatte, menes her forsørgerne. Det er forsørgernes samlede inntekt som danner grunnlag for beregningen, uavhengig av om de bor sammen eller ikke. Det søkes refusjon for ett skoleår om gangen.


Send søknad til Oppegård kulturskole.