Piano

Vi tilbyr startundervisning i gruppe for barn, ungdom og voksne i alderen åtte til åtti år. Barn og unge prioriteres. Undervisningen er på elektriske pianoer med vektede tangenter.

Pianostart

Du kan:

 • Lære å spille etter gehør og noter.
 • Leke deg med melodier og regler.
 • Blir kjent med instrumentet.

Fra 2. spilleår

Undervisningen:

 • Foregår stort sett med to elever i gruppe.
 • Tilpasses ditt nivå etter musikkfaglige kriterier.
 • Gir musikalsk glede og teknisk mestring.
 • Lærer deg å dele musikken med andre.

Elever på mellom- og videregående nivå kan få individuell undervisning. En stor del av læringen skjer mellom pianotimene.
Det er derfor viktig at voksne hjemme hjelper til med den daglige øvingen.

Pianotagenter
Alle pianoelever må ha piano hjemme.

Diplomer

For de som ønsker ekstra utfordringer, har vi laget retningslinjer for diplomer på seks nivåer.

Lærere

 • Jelena Erenbourg Røe
 • Anita Haagenrud Wegger
 • Liv Karen Aukner
 • Jørn Øien
 • Margrethe Daae Mæland

Pianoorkester

Pianoorkester = 2 lærere – 8 pianoer – 16 elever – 180 fingre.

Pianoorkester er et samspilltilbud for pianister. Det er et 18 ukers prosjekt som avsluttes med en konsert. Dette kommer i tillegg til instrumentalopplæringen. All musikk er arrangert og tilrettelagt for pianoorkesteret.

Pianoorkester

Vi

 • spiller mange pianister sammen.  
 • blir enda bedre til å lese noter.
 • lærer å følge en dirigent.
 • trener oss til å lytte.
 • spiller konserter.
 • blir gode venner – og vi har det kjempegøy.

Pianoorkester er en møteplass for pianister.

Når/hvor

Onsdager - kulturskolen studio 22 - 60 minitter hver uke.

Lærere

 • Jelena Erenbourg Røe
 • Anita Haagenrud Wegger
 • Liv Karen Aukner
 • Hilde Boger Kjus
 • Knut Hillersøy
 • Margrethe Daae Mæland

Lærere pianoorkester:

 • Anita Haagenrud Wegger
 • Liv Karen Aukner

Søknad

Lenke til søknadsskjema

For mer informasjon, kontakt kulturskolen