Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen holder til i Kolben, Strandliveien 1, 2. etg.

Frivillighetssentralen

- en mulighet for deg som har lyst til å:

  • Bli kjent med nye mennesker
  • Gi og ta i mot en håndsrekning
  • Skape ditt eget nettverk i nærmiljøet
  • Treffe mennesker i samme situasjon som deg
  • Bidra med dine kunnskaper og erfaringer til glede for andre
  • Sette i gang nye aktiviteter, som kan bidra til et enda bedre miljø

Åpningstider

  • Hverdager fra kl. 09.00
  • Tirsdag kl. 11.00: Stavgang med etterfølgende lunsj og hyggelig samvær
  • Torsdag kl. 11.30 - 13.00: Åpent hus - en uformell møteplass med lunsj, diskusjoner og orientering om aktuelle saker fra Frivillighetssentralen
  • Seniorsurf: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Småjobbsentralen

Kontakt Frivillighetssentralen, tlf. 66 81 50 90
Pris per oppdrag: Kr 175 for første time, kr 100 for etterfølgende timer

Styret/leder

Retningslinjene for Frivillighetssentralen sier at styret skal bestå av leder, nestleder og fem medlemmer, med personlige vararepresentanter. Sammensetningen skal være slik: To fra Oppegård kommune, en fra kirken, tre fra frivillige organisasjoner og en fra frivillige hjelpere.

Leder av Frivillighetssentralen er Ida Madeleen Moe.
Tlf. 66 81 50 90/976 53 131