Frivillighetssentral

Frivillighetssentralen holder til i Kolben, Strandliveien 1, 2. etg.

Frivillighetssentralen er en mulighet for deg som har lyst til å:

  • Bli kjent med nye mennesker
  • Gi og ta i mot en håndsrekning
  • Skape ditt eget nettverk i nærmiljøet
  • Treffe mennesker i samme situasjon som deg
  • Bidra med dine kunnskaper og erfaringer til glede for andre
  • Sette i gang nye aktiviteter, som kan bidra til et enda bedre miljø

Åpningstider

  • Hverdager fra kl. 09.00
  • Tirsdag kl. 11: Stavgang med etterfølgende lunsj og hyggelig samvær
  • Torsdag kl. 11.30 - 13.00: Åpent hus - en uformell møteplass med lunsj, diskusjoner og orientering om aktuelle saker fra Frivillighetssentralen
  • Seniorsurf: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Småjobbsentralen

Kontakt Frivillighetssentralen, tlf. 66 81 50 90
Pris per oppdrag: Kr. 175 for første time, kr. 100 for etterfølgende timer

Styret

Retningslinjene for Frivillighetssentralen sier at styret skal bestå av leder, nestleder og fem medlemmer, med personlige vararepresentanter. Sammensetningen skal være slik: To fra Oppegård kommune, en fra kirken, tre fra frivillige organisasjoner og en fra frivillige hjelpere.

Sentralen ledes av Bibbi Neergaard
Tlf. 66 81 50 90/976 53 131