Vassbonn fritidssenter

Senteret ligger på Vassbonn skole

Besøksadresse Chr. Sindingsvei 55, 1410 Kolbotn
Klubbleder Christian Lund
Postadresse Boks 510, 1411 Kolbotn
Telefon 66 81 30 40/ 922 91 444
E-post Vassbonn fritidssenter

Åpningstider

Ungdomsklubben (8. trinn - 18 år)

Mandag Kl. 18.00-20.30 "Mandagsklubben" - en andeledes klubb
Onsdag Kl. 13.00-17.00 REST - RettEtterSkoleTid for 7. og eldre
Onsdag Kl. 17.00-21.30 Ungdomsklubb
Torsdag Kl. 13.00-17.00 REST - RettEtterSkoleTid for 7. og eldre
Torsdag Kl. 17.30-20.30 Juniorklubb (5.-7. trinn)
Fredag Kl. 19.00-22.00 Åpen kveld/ arrangementer

Bandrom

Fritidssenterets bandrom disponeres av band etter avtale.

LAN-gruppen

LAN-gruppen arrangerer større og mindre LAN (datatreff).

Turer og arrangementer

Klubben arrangerer og turer og arrangementer.

Utleie

Lokalene kan leies ut til bursdager og klassefester. Bursdagsgruppen kan stille med DJ/hjelper. Kontakt klubben via e-post.