Priser

Fritidssentre

Du kan kjøpe medlemskort, eller betale per besøk.

Medlemskort i Juniorklubben koster kr 120 per skoleår. Hvis du ikke har medlemskort, koster det kr 10 per gang.

Det er gratis å besøke ungdomsklubben. Hvis det er inngangspenger for evt. arrangementer her, annonserer vi det i forkant. 

Ønsker du å bruke bandrommet, koster det kr 150 per halvår.