Kultur og fritid

Her finner du bl.a. informasjon om kultur, bibliotek, nærmiljøarbeid, kulturskole, friluftsliv og tilskuddsordninger.

Se også nettsidene til Kolben, kommunens kultur- og aktivitetssenter. 

Aktuell informasjon

Frivillighetspris  
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv