Krise- og incestsenteret i Follo

Tlf.: 64 97 23 00
Langbakken 9, 1434 Ås
E-post: post@kisif.no

Se krisesenterets nettside
Åpent hele døgnet

Seksuelle overgrep

Alle som behov for råd og veileding vedrørende seksuelle overgrep, kan henvende seg seg til seksuelle overgrep team (SO-team). Dette gjelder både privatpersoner og offentlig ansatte.

Kontakt Oppegård kommune på tlf. 66 81 90 90, så setter de deg i kontakt til riktig person.