Modellen for samarbeid foregår på tvers av virksomhetene og blir brukt i flere enn hundre kommuner, også i Oppegård.

Målet er å redusere

  • antall kriminelle handlinger blant barn og unge
  • alkohol- og narkotikamisbruk blant barn og unge
  • hærverk og voldsbruk blant barn og unge

Slik er arbeidet organisert

En styringsgruppe leder arbeidet i Oppegård kommune. Styringsgruppen består av rådmannens ledergruppe og Follo-politiet. SLT-koordinatoren er sekretær og fungerer som et bindeledd mellom kommunens virksomheter og politiet når det gjelder rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom.

Satsingsområder

  • felles informasjonskampanjer
  • samarbeid mellom NAV, politi og utekontakt
  • lokale innsatsgrupper mot enkelt lokalmiljøer
  • samtykkemøter – barnevernet, politiet og utekontakten (gjelder samtale om ungdommer, der foreldrene har gitt samtykke)
  • samarbeid med kommunens tekniske planleggere og politi

Har du ideer eller noe du lurer på?

Da vil SLT-koordinatoren gjerne høre fra deg! Ta kontakt på telefon 66 81 92 05 / 976 84 048.