Hva er en kreftkoordinator?

En kreftkoordinator er en sykepleier med videreutdanning innenfor kreft. Koordinatoren har bred erfaring fra arbeid med kreftpasienter og med koordinering i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Vi er lett tilgjengelige for pasienter og pårørende.
  • Vi koordinerer og legger til rette for en best mulig hverdag for kreftsyke og pårørende.
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
  • Vi samarbeider med leger i forhold til smerte, kvalme, ernæring, aktivitet og lignende. 
  • Vi har informasjon om rettigheter. 
  • Vi har informasjon om pasientforeninger og frivillige organisasjoner. 

Ta kontakt

Kreftkoordinatorene er tilgjengelig mandag til fredag kl. 08.00–15.30. 

Mona Lyngdal
Tlf. 66 81 55 24 / 917 85 774
E-post: Mona Lyngdal

Nina Reitan
Tlf. 66 81 55 24 / 932 99 070
E-post: Nina Reitan