Fylkesmannen har mottatt varsel på orange nivå, fra Meteorologisk institutt for Sør- Norge om lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 millimeter pr. time.

Berørte områder kan få overvann i tettbygde strøk. I tillegg kan det lokalt komme kraftige vindkast i forbindelse med bygene. Det er vanskelig å si hvordan dette vil slå ut lokalt i Oppegård. Vær forsiktig på veiene og kjør forsiktig i tilfelle overvann.

Vakttelefon

Kommunen har vakt og kan kontaktes ved spesielle hendelser hvis for eksempel trær faller over veien eller ved større oversvømmelser:

  • Vakttelefon vei:  908 27 320
  • Vakttelefon vann og avløp: 908 27 310

Men du kan også kontakte brannvesenet:

Follo Brannvesen har beredskap

På grunn av uværet som er varslet med mulige tornadoer og store nedbørsmengder har Follo Brannvesen IKS besluttet å sette beredskapsstab. Ved behov blir det kalt inn ekstra mannskaper for å bistå vaktlagene som allerede er i beredskap. Det er også satt opp ekstra direktenummer til brannstasjonen som vil være tilgjengelig for å avhjelpe brannvesenets 110-sentral:

  • 982 94 590
  • 982 94 591

Brannvesenet oppfordrer til å bruke disse numrene ved mindre alvorlige hendelser som for eksempel man ser et tre som er falt over veien, eller om man får vann inn i huset. Numrene vil være operative utover natten og så lenge behovet er der.

Brannvesenet ber om forståelser for at de alltid vil måtte prioritere de mest alvorlige hendelsene, slik at selv om man ringer brannvesenet vil de ikke alltid kunne bistå med en gang.

Ved hendelser med fare for liv og helse må man ringe 110.

Værsituasjonen

Du kan følge med på værsituasjonen på nettsidene til Meteorologisk institutt

Svært kraftige regnbyger, oransje nivå, Østlandet og Telemark:

Værkart for Østlandet 6. juni 2019 fra Meteorologisk institutt

Kart fra Meteorologisk institutt