Vi stiller med turledere, en foran og en bak. Ingen blir syklet fra! Vi har med reservedeler og verktøy. Du stiller med sykkel og sykkelhjelm!

Lange turer

Onsdag 7. september: Siggerud–Sandbakken

Ødegården, Åsland, Klemetsrud kirke, Sandbakken, Krokhol, Kroken, Siggerud, Kloppa, Sofiemyr, men motsatt vei. Kan forlenges via Kloppa, og enda lengre via Oppegård og Vevelstad i starten.

Onsdag 14. september: Langen

Sofiemyr, Kloppa, Siggerud, Fylkesvei 155 langs Langen til Bonndalsveien, Eikjol, Langhus, Vevelstad, Oppegård, men via Skeidarkollen, som vist på sykkelkartet. Kan forlenges via Ski gamle kirke.

Onsdag 21. september: Svartskog–Nesset–Vinterbro

Via Sjødal. Lang rute via Ingierstrand, kortere Gjersjø bru og Gamle Mossevei.

Onsdag 28. september: Nordby–Holstad

Kongeveien sørover forbi Nøstvet, krysser E18 ved Nygårdskrysset, Kongeveien videre forbi Nordby til Egget, til E18 og følge E18 til Holstad, gamle jernbanelinja til Ski, Hebekk, Oppegårdveien til Oppegård, eventuelt motsatt vei og begge veier gjennom Hebekk.

Korte turer

Onsdag 7. september: Skoleruta

Forbi alle skolene i Oppegård og minnesmerker underveis.

Onsdag 14. september: Svartskog og Gjersjøelva

Vi besøker kulturminnesmerkene ved Gjersjøelvas utløp og sør på Svartskogsplatået, eventuelt som to turer om kulturen tar overhånd. Under E18 til Gjersjøelvas utløp med oppgangssaga, og flere minnesmerker tilknyttet sagbruk og eksport.  Over Hvitebjørn til Bålerud og Sjødal.

Onsdag 21. september: Boligområdet Bjørndal og Øvre Prinsdal

Gjennom boligområdet Bjørndal og retur over Bjørnerud ved Hauketo og på den gamle ferdselsåren Ø. Prinsdals vei.
Turveien mot Åsland, men bratt opp til Bjørndal, der vi tråkler oss gjennom bebyggelsen på mindre veier. På turvei B. Magnussons vei og Ljabruveien til Bjørnerud og sykler gjennom skoler og idrettsanlegg til Tårnåsen og tilbake til Kolben.

Onsdag 28. september: Holmlia øst og vest

På begge sider av jernbanelinja nordover mot Hauketo, eventuelt med en runde i Ljanselvdalen, før retur på den tidligere jernbanelinja over idrettsanleggene og tilbake til Rosenholm og Kolben.
Jernbanelinja krysset tidligere Ljanselvdalen på en stor bro. Den nedlagte jernbanelinja, som i dag er gangvei, følges tilbake til svømmehallen på Holmlia. Derfra gjennom boligområdet på småveier tilbake til Kolben.