Kontonummer for innbetaling av skatter og avgifter

Kommune Konto IBAN (fra utlandet)
Enebakk kommune 6345 06 02290 NO2163450602290
Frogn kommune 6345 06 02150 NO1863450602150
Oppegård kommune 6345 06 02177 NO6563450602177
Ski kommune 6345 06 02134 NO6263450602134
Vestby kommune 6345 06 02118 NO0963450602118
Ås kommune 6345 06 02142 NO4063450602142

BIC:NDEANOKK

KID

For beregning av KID-nummer, se Skatteetaten