Du kan kontakte formannskapskontoret:

Tlf. 66 81 89 61/ 62
E-post: Formannskapskontoret

Vi minner om at det som sendes via e-post her er offentlig, på samme måte som brev. For e-postadresser til andre politikere, se under Formannskapet.

Ordføreren direkte

Ordføreren har kontortid i rådhuset mandag - fredag, kl. 08.00 - 15.30.

Tlf.: 66 81 89 60 / 982 13 951
E-post: Ordfører Thomas Sjøvold   

Brev sendes:

Ordfører Thomas Sjøvold
Oppegård kommune
Pb. 510
1411 Kolbotn