Tårnåsen skole

Administrasjon

Funksjon Navn Telefon
Rektor                                                 Nina Kristin Sæthre                66 81 25 01
Undervisningsinspektør 1. - 4. trinn  Karianne Eilertsen Stensby 66 81 25 24
Undervisningsinspektør 5. - 7. trinn Turid Bekkoset Sæther 66 81 25 23
SFO-leder Astri Mamen 66 81 25 02
Saksbehandler Nina Engelstad 66 81 25 22
Kontormedarbeider Ida Victoria Jensen 66 81 25 00

 

Andre funksjoner

Funksjon                                                  Navn Telefon
IT-veileder                                            Martin Otto Dragseth     66 81 25 08
Ansvarlig redaktør hjemmesiden Nina Kristin Sæthre 66 81 25 01
Web-redaktør Nina Engelstad   66 81 25 22
Web-redaktør Martin Otto Dragseth 66 81 25 08
Spes.ped.-koordinator Unni Christensen 66 81 25 03
Elevrådskontakt Bente Nord 66 81 25 05
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet Ida Hammergren Stensli  
Tillitsvalgt Fagforbundet Jim Roger Pettersen  

 

Skolehelsetjenesten                           Tårnåsen helsestasjon                66 81 25 27 / 26

 

SFO

Base 1 1. trinn 66 81 25 41
Base 2 2. trinn 66 81 25 42
Base 3 3. trinn 66 81 25 43
Base 4 4. trinn 66 81 25 44

Trinnkontorer

Trinn Telefon
1. trinn 66 81 25 04
2. trinn 66 81 25 05
3. trinn 66 81 25 06
4. trinn 66 81 25 07
5. trinn 66 81 25 08
6. trinn 66 81 25 09
7. trinn 66 81 25 10