ADMINISTRASJON:
Rektor: Erling Berrum - 10. trinn 66 82 36 60   Send epost
Inspektører: Eirin Andersen - 9. trinn 66 82 36 54   Send epost
  Jarle Sundve - 8. trinn 66 82 36 52   Send epost
AO:   91 59 82 31
Rådgivere: Sigrid Kjelland Olsen 66 82 36 55    Send epost
 
Cecilie Indrebø 66 82 36 56    Send epost
Saksbehandler: Inger Henriette Dahlgren 66 82 36 50    Send epost
Miljøarbeider Cato Symrebu 93 26 16 24     Send epost
Helsesykepleier: Lisbeth Hauge 66 82 36 64     Send epost
IKT ansvarlige: Rolf J. Undrum                                      Send epost
  Ane Braathen Andersen                               Send epost     

Lærere

Navn
Trinn
  Epost
Andersen, Ane Braathen 8. trinn IKT ansv./Lærer Send epost
Berge, Anders 10. trinn Kntærer 10.3/10.4 Send epost
Bølstad, Ingerid 10. trinn Kntlærer 10.1/10.2 Send epost
Elden, Tor AO Kntlærer AO Send epost
Enoksen, Lina Mellem 8. trinn Kntlærer 8.3 Send epost
Hansen, Aina
10. trinn
Kntlærer 10.1/10.2 Send epost
Hattestad, Joachim 10. trinn Kntlærer 10.3/10.4 Send epost
Hærgard, Madelen 8. trinn Kntlærer 8.2 Send epost
Indrebø, Cecilie 8+10 tr. Rådgiver/lærer Send epost
Jensen, Jonas Baadstøe 8. trinn Kntlærer 8.4/8.5 Send epost
Kjelland Olsen, Sigrid 9+10 tr. Rådgiver/lærer Send epost
Klubnes, Ellen Blindheim 8. trinn Kntlærer 8.1/8.2 Send epost
Konieczna, Ewa 8. trinn Kntlærer 8.4/8.5 Send epost
Massa, Stefania Alle Faglærer Send epost
Midtgaard, Trygve 10. trinn Kntlærer 10.1/10.2 Send epost
Nordbø, Anne Margrete 8. trinn Faglærer Send epost
Nystedt, Brynjar B.L. Alle Faglærer Send epost
Pedersen, Wenke 9. trinn Kntlærer 9.3 Send epost
Rasmussen, Hilde Fossan 9. trinn Kntlærer 9.1 Send epost
Sandholtet, Micheala
10. trinn
Kntlærer 10.3/10.4 Send epost
Seip, Anette Alle Faglærer Send epost
Stabell, Cecilie 9. trinn Kntlærer 9.3/9.4 Send epost
Strøm, Mari 9. trinn Kntlærer 9.3/9.5 Send epost
Søgaard, Tone Sannem Alle Faglærer Send epost
Tråi, Silje 8. trinn Kntlærer 8.1/8.3 Send epost
Undrum, Rolf J. 9. trinn Kntlærer 9.2 Send epost
Westad, Irene Lohne
9. trinn
Kntlærer 9.5 Send epost
Wimmer, Angelica Alle Faglærer Send epost
Østby, Kjell Arne AO Faglærer Send epost